Maak APK afspraak

Wij bieden een betaalbare APK waarbij we controleren of de auto voldoet aan de veiligheids- en milieueisen.

De auto wordt aan een nauwgezette inspectie onderworpen. Kleine werkzaamheden, zoals een lampje vervangen, voeren we direct uit.

Wanneer er tijdens deze inspectie aandachtspunten worden gevonden, zoals een band die op korte termijn aan vervanging toe is, dan adviseren we u hierover. Voldoet uw auto niet aan de eisen doordat de banden bijvoorbeeld versleten zijn, dan overleggen wij eerst met u over de kosten van een eventuele reparatie.

Wilt u een afspraak maken voor een APK? Geef uw voorkeur voor een datum en tijdstip door, dan komen wij er zo spoedig mogelijk op terug.

Maak onderhoudsafspraak

Wij staan graag voor u klaar!

Werkzaamheden